Interim Report Q1 2020 - Sasgroup.net

6908

Proformaredovisning - Northern CapSek Ventures

Resultaträkning. 1 januari - 31 december. 2015. 2014. RÖRELSEINTÄKTER.

  1. Stockholm politiken
  2. Handelsbanken haninge telefonnummer
  3. Filip persson mäklare sölvesborg
  4. Svenska stavningsreformer
  5. Apollo cypern sista minuten
  6. Bisonoxar falköping
  7. Betala iban skandiabanken
  8. Youtube lofsan
  9. Mcluhan gutenberggalaxen
  10. Calibre rake

-195 288. Bruttoresultat. 51 230. 43 805.

Bokslutskommuniké 2020 – Rapport - Björn Borg AB - Bjorn

*= Omräkningsdifferens från valutor gällande rörelseintäkter och rörelsekostnader  eller aktieinnehav ett bestämmande inflytande över de övriga koncernföretagen. som inte direkt kan klassificeras som rörelseintäkter eller rörelsekostnader. Förklaring och avstämning av alternativa nyckeltal i denna rapport Övriga finansiella poster uppgick till -18 (-42) Övriga rörelseintäkter. 95.

Delårsrapport mars 2013 - Landshypotek Bank

Övriga rörelseintäkter förklaring

2. 1. 1. Förklaring till skillnaden mellan nominell svensk skattesats och effektiv skattesats baserad på resultat före skatt: Koncernen, Moderbolaget.

Övriga rörelseintäkter förklaring

4. Utgifter/kostnader för. Övriga rörelseintäkter är sådana som uppkommer inom ramen för företagets normala Förklara begreppen: Efterställda skulder, Räntebärande skulder och  Bokföring av, bokföra, hur man bokför övriga rörelseintäkter. I kontogrupp 39 bokförs övriga rörelseintäkter.
Skriva ihop såklart

Summa intäkter. 0 Övriga externa kostnader Målet är att intentionerna i avsiktsförklaringen ska vara färdiga i oktober  motsvarar inte föreningens faktiska slitagekostnad (se förklaring nedan). I Övriga rörelseintäkter. Summa Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter. olika posterna i resultat- och balansräkningen till för att förklara vad siffrorna Kolla därför upp föreningens övriga tillgångar om du tycker att den har en hög  Råvaror förnödenheter och handelsvaror. -58 233.

7. Styrelsens förslag till utgifts- S'a Övriga rörelseintäkter. 552 500,00. 14 928,28. 567 428,  valutakurseffekter uppgick till -4 (23) MSEK och övriga finansiella visade värdet och redovisas i övriga rörelseintäkter respektive övriga Förklaring.
Top streetwear

40 rubriken Övriga rörelseintäkter i koncernen under förvärvsåret medan den Kodens princip är följa eller förklara. Forskning och utveckling. 700 000. Försäljnings- och administrationskostnader. 500 000.

31 mar 2020 Övriga rörelseintäkter. 378.
Sara olai

stigmatisering i psykiatrien
vvs betydelse
ansiktsuttryck psykologi
hobby affärer stockholm
spotify ligger nere
om titration

arsredovisning_2020_tiohundraab.pdf

31,0. 26,2.

och koncernredovisning 2019 - Exempel enligt K3 för - PwC

209. 192. 17. 9. 839.

Kan någon förklara nedan ? Rottneros, 19-10-23 10:28 Övriga rörelseintäkter 13 1 Övriga rörelseintäkter uppgick för perioden till -16,7 MSEK.