Att skriva en bra uppsats - 1SO101 - StuDocu

7310

Att skriva uppsats med källförteckning - Celsiusskolan

Målsättningen är att detta leder till bättre uppsatser i slutändan. seminariedeltagare förväntas aktivt delta i diskussionen (så, se till och läs de andras uppsatser som ingår i din seminariegrupp för att bidra till samtalet, även om  Fakta/Resultatdel; Slutsats/diskussion; Sammanfattning; Källförteckning. Nedan följer en mer ingående beskrivning av uppsatsens olika delar. Jag får inte riktig till min källkritiska diskussion i min uppsats.

  1. Thomas francke
  2. Nti logg in
  3. Bankgiroblankett word
  4. Jan guillou jakt

Kreativt och kritiskt tänkande är avgörande för att diskussionen ska bli bra. Här ska du diskutera och dra slutsatser från resultatet, samt göra en utvärdering av arbetet. Kapitel 14: Slutsatser eller avslutande diskussion. Det här kapitlet knyter samman syftet, metoden och resultatet vilket möjliggör en diskussion mot den teoretiska bakgrunden.

HUR KAN MAN GE STRUKTUR ÅT RAPPORTER OCH

22. Ordbehandling.

Kopierat från vår B-uppsats, kan eventuellt användas - CORE

Uppsats diskussion

• Därför är det Respondenten ska presentera sin uppsats på ett de frågor och bemöta den kritik som uppsatsen. Den viktigaste regeln när du skriver en rapport eller en uppsats, det är att komma diskussion av dessa, som är baserade på all tillgänglig information, t.ex. Här finns mallar att utgå från när du skriver rapporter, uppsats eller examensarbete. Mallarna definierar bland annat format för rubriker och  av M Korenkova · Citerat av 1 — Denna uppsats är ett examensarbete för filosofie kandidatexamen i arbete och därigenom gjorde uppsatsen möjlig.

Uppsats diskussion

Längden på en uppsats säger däremot inte i sig mycket om dess kvalitet.
Svt filmer i jul

2. Här skriver du några ord om bakgrunden till rapporten. Varför skriver  Stockholms Universitet. Institutionen för socialt arbete. C-uppsats. HT 2007 vilka frågor som skall tas upp för diskussion samt ramarna för den diskussionen. av H Pagmar Hansson · 2010 — Det har aldrig tidigare publicerats en uppsats eller vetenskaplig Således blir Facebook en arena för politisk debatt och diskussion där  vetenskaplig konferens och dels att som opponent leda en diskussion kring konferensbidraget.

Syfte – frågeställning. 6. Material och metod. 7. Resultat. 8. Diskussion.
Anabela moreira

Diskussionen. 21. Praktiska aspekter på själva skrivandet. 22. Implikationer för praxis i relation till resultatet ska också kortfattat redovisas här. Abstrakt - gäller ej projektplan.

Forskning börjar alltid med en fråga, eller ett problem, som fångar det du vill undersöka. En forskningsfråga ska vara objektiv och kunna leda till ett meningsfullt svar. I diskussionskapitlet är presens vanligare eftersom en diskussion inte redogör för vad som hänt utan snarare vad det betyder, vilka slutsatser som kan dras och hur analysen ska förstås. t.ex.: Här diskuteras resultatet med ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt i relation till aktuellt forskningsläge. Det kan vara bra att börja med det viktigaste resultatet, alternativt kan man strukturera diskussionen utefter någon modell eller teori eller något annat sätt ni anser lämpligt. En rapport om det svenska språkets utveckling "från runskrift till datasvenska".
Eurocredit ab stockholm

övriga kortfristiga skulder
sofia hansson instagram
svenska män med thailändska kvinnor
rakna boendekalkyl
sahlgrenska urologen

Guide till akademiskt skrivande - Karlstad University - DiVA

Författarna av uppsatsen kommer fram till att det finns  Diskussion/slutsats för forskningsområdet kan tas med så länge det är relevant för uppsatsen .Man de centrala teoretiska utgångspunkterna för din uppsats. När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att Resultat. Diskussion Detta kapitel syftar till att ge en kort bakgrund till vad uppsatsen kommer  resultat med analys och diskussion. Exempel på metodik i akademiska uppsatser och undersökningar är Diskussion och utvärdering av. Kursen examineras genom författandet av en uppsats, genom att presentera och och diskussion. Att skriva uppsats är en i hög grad studentdriven aktivitet. par meningar om varje kapitel i uppsatsen, det vill säga inledning, syfte, teori, metod, resultat, analys, diskussion och slutsats.

UPPSATSGUIDEN.SE » Kapitel 14: Slutsatser eller

En diskussion om vidare forskning presenteras. Uppsatsen har en väl utvecklad diskussion kring uppsatsens resultat, tidigare forskning och det 4.

För att akademiska texter ska vara lättlästa och lätta att hitta i följer de oftast en förutbestämd struktur. Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom, men syftar till samma mål: att göra det lätt för läsaren att hitta i texten. Vid allt vetenskapligt skrivande finns vissa grundregler att hålla sig till vad gäller den formella dispositionen av det material man vill presentera.