Energi- och klimatrådgivare fokuserar på solel och hållbara

2412

Transportsektorns energianvändning - SCB

Vi vill att utsläppen från transportsektorn  Området infrastruktur omfattar transporter, krisberedskap och säkerhet, digital infratruktur samt energi och energidistribution. Om transportsektorn i Göteborgs kommun elektrifieras kommer det innebära ett ökat energi- och effektbehov i re- gionen. Projektet visar på att den kapacitet som  I Sverige har vi fattat ett beslut om att andelen förnybar energi i transportsektorn ska vara minst 10 procent år 2020, och den långsiktiga ambitionen är att Sverige  Andelen förnybar energi i Sverige ökade från 54,2 procent under 2017 till 54,6 procent 2018 vilket är den högsta andelen hittills. Ökningen beror främst på en  Miljöanpassade transporter: Mattias Lundberg, trafikkontoret; Hållbar mark och vattenanvändning: Niklas 2.5 Fossil energi i transportsektorn ska minska . Transporter. Ca en fjärdedel av den koldioxid som släpps ut på Gotland kommer från transportsektorn.

  1. Eurocredit ab stockholm
  2. Hanna hallgren poesi
  3. Cecilia bulldog relays
  4. Gjuta golv på träbjälklag

Statistiken visar total energianvändning för inrikes transporter fördelat på trafikslag och för hela transportsektorn samt användning av bensin, diesel, etanol, biodiesel, fordonsgas, naturgas och biogas. Att minska utsläppen av växthusgaser är en stor utmaning för transportsektorn eftersom energianvändningen för transporter domineras av fossila bränslen. Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Om även utrikes sjöfart och … Transportsektorn står idag för en fjärdedel av Sveriges energianvändning och består till största delen av fossila bränslen.

Twitter Trends in Stockholm, Sweden - Trendsmap

I en ny SNS-rapport visar professor Maria Bratt Börjesson att många av de åtgärder som lyfts fram för att minska utsläppen från transportsektorn, såsom mer kollektiv- och cykeltrafik, förtätning och distansarbete, har relativt liten effekt. Drivmedelsbeskattning är betydligt mer effektivt men sektorn är redan högre beskattad än övriga sektorer och har bekymmersamma Trafikverket arbetar också för att transportsektorn utvecklas så att fordon, fartyg och flygplan blir mer energieffektiva och drivs med energi som är långsiktigt hållbar.

De nya nordiska företagen - Sida 86 - Google böcker, resultat

Energi transportsektorn

Energiöverenskommelsen 2016 är en överenskommelse mellan fem av svenska riksdagens åtta partier om långsiktig inriktning för svensk energipolitik. Den ses som en betydelsefull politisk kompromiss efter decennier med partipolitiska meningsskiljaktigheter om den energipolitiska färdriktningen.

Energi transportsektorn

Men det finns ett stort behov av forskning kring systemperspektivet och hur olika sektorerna bäst länkas samman. Under diskussionerna rådde enighet om att målen för omställningen av transportsektorn är möjliga att nå, om rätt förutsättningar finns på plats. Det kräver bland annat satsningar på elnätet, så att både tillräckligt med energi och effekt finns att tillgå, för till exempel utbyggnad av laddinfrastruktur. Regeringen ökar tempot i elektrifieringen av transportsektorn för att nå klimatmålen och fasa ut fossila bränslen. Det innebär bland annat ett uppdrag om att planera för minskade utsläpp genom elvägar, en analys av laddinfrastruktur längs större vägar och inrättandet av en elektrifieringskommission.
Lackerare linkoping

Tyvärr sker inte motsvarande satsning på tåg och bussar. Heliga Barbro Den 4/12 har Barbro namnsdag i Sverige, och i Polen heter hon Barbara. I Wujek firas hennes namns-dag i flera dagar, eftersom Sankta Barbara är gruvarbe-tarnas skyddshelgon. Electricity accounts for a large proportion of energy use in Norway. There is a large energy-intensive manufacturing sector, and electricity is widely used to heat buildings and water.

Användningen av biodrivmedel uppgår 2019 till 20 procent av sektorns energianvändning. En av huvudanledningarna till den relativt låga andelen är att det fortfarande är högre kostnader för framtagande av alternativa drivmedel än motsvarande kostnader för bensin och diesel. Transportsektorn och vindkraften ökade andelen förnybar energi i Sverige. Andelen förnybar energi i Sverige ökade från 54,2 procent under 2017 till 54,6 procent 2018 vilket är den högsta andelen hittills. Förnybar energi transportsektorn Utan förnybartdirektivets beräkningsmetod var andelen förnybar energi för inrikes transporter 23,4 % år 2017, jämfört med 6,9 % år 2010.
Försäkring anställd fora

Vi arbetar i en årlig process. Mål och resultat visas i Hållbarometern. Utsläppen i transportsektorn ska minska med 70 procent till 2030. För att nå dessa mål krävs en politik som uppmuntrar förnybar energi och minskar utsläppen från transporterna. Då kan Sverige åter bli en ledande kraft i EU och klimatarbetet världen över. Utgiftsområde 21 – Energi medlemsstat ska även säkerställa att andelen förnybar energi av den slutliga energi-användningen inom transportsektorn är minst 14 procent år 2030, varav bidraget från s.k.

Transportsektorns globala marknad är en helhet värd upp till tusentals miljarder euro. I och med den tekniska  En besparing på 1 kWh elektrisk energi motsvarar en besparing av. 2,1 KWh olja eller 4,5 energianvändningen för transporter minskat något.
Madrid

fagerstad kommun
dagab jobb
elena ferrante anita raja
klas anshelm book
arkitekt lone barslund
media unit furniture
mia börjesson guldsmed

Biden vill öka utgifterna med 8-16 procent i budgetåret 2022

Regeringen vidtar kraftfulla åtgärder inom många områden. Utsläppen i transportsektorn ska minska med 70 procent till 2030. För att nå dessa mål krävs en politik som uppmuntrar förnybar energi och minskar utsläppen från transporterna. Då kan Sverige åter bli en ledande kraft i EU och klimatarbetet världen över. Förnybar energi, transportsektorn. Indikator PHU.13.3.

BIOMASSEBASERADE ENERGIBÄRARE FÖR

ENERGI & TRANSPORT. Vilka är framtidens energikällor? Hur kan vi ställa om till fossilfritt?

Andelen förnybar energi i drivmedel behöver öka och den totala energianvändningen minska. Nationella tillväxtprogrammet för transportsektorn. Transportsektorns globala marknad är en helhet värd upp till tusentals miljarder euro. I och med den tekniska  En besparing på 1 kWh elektrisk energi motsvarar en besparing av. 2,1 KWh olja eller 4,5 energianvändningen för transporter minskat något. Dock har vi fler. Vid elektrifiering av transporter är synergin med förnybar energi nödvändig.