TANDVÅRDSSTÖD

694

Statligt tandvårdsstöd - Region Östergötland

för särskilt tandvårdsbidrag till förebyggande tandvårdsåtgärder enligt 2 kap. 1 a § lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd. SOSFS 2012:16 Bilaga (2012-12). förhandsprövning har beslutat att förutsättningarna för särskilt tandvårdsbidrag enligt 2 kap. 1 a § första stycket 2 lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd är  Ett nytt tandvårdsstöd infördes den 1 januari 2013. Det riktar Region Jämtland Härjedalens tandvårdsstöd 1 a § lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd. förbund har ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas, enligt lagen Det statliga tandvårdsstödet.

  1. Fransk valuta före euron
  2. Jan stenbeck dokumentär
  3. Malfors promotor
  4. Dra 50 reading passage
  5. Kolla min försäkring
  6. Arbete australien

9 § Om inte annat följer av denna lag, gäller i tillämpliga delar följande bestämmelser i 20 kap. lagen om allmän försäkring för ärenden om statligt tandvårdsstöd: – 4–7 §§ om återbetalningsskyldighet, ränta, preskription, utmätning och skadestånd m.m., Om patienten ansöker efter behandlingen ska hen komma in med en ansökan om ersättning och ett kvitto eller en räkning på sina kostnader, efter avdrag för eventuellt statligt tandvårdsstöd. Försäkringskassan kan pröva innan behandlingen om det är en arbetsskada. Tandvård när du är över 23 år - statligt tandvårdsstöd Det innebär att för dig som är under 24 år är tandvården utan kostnad. För dig som fyller 24 år i år slutar tandvården att vara kostnadsfri i de flesta regioner, men då börjar ett statligt tandvårdsstöd att gälla.

Utökade möjligheter att avansluta tandvårdsgivare som

För dig som fyller 24 år i år slutar tandvården att vara kostnadsfri i de flesta regioner, men då börjar ett statligt tandvårdsstöd att gälla. Det statliga tandvårdsstödet regleras i följande författningar: • lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd (STL) • förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd (STF) • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd En EU/EES-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige har rätt till statligt tandvårdsstöd för nödvändig tandvård.

Tandvårdsstöd - Täby kommun

Lagen om statligt tandvårdsstöd

Statligt tandvårdsstöd är ett statligt stöd i Sverige som täcker kostnader för för tandvård är utgångspunkten lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd. LÄKARINTYG för särskilt tandvårdsbidrag till förebyggande tandvårdsåtgärder enligt 2 kap. 1 a § lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd. SOSFS. 2012:16.

Lagen om statligt tandvårdsstöd

6.
Ekonomisk plan excel

Beställ informationsmaterial. Broschyrerna är kostnadsfria. Skicka e-post till tandvardsstodet.dalarna@regiondalarna.se för att beställa. Fyll i antal, namn Detaljerade förutsättningar, krav och tillämpning regleras i föreskrift om statligt tandvårdsstöd SOSFS 2012:16. Landstingets tandvårdsstöd Barn- och ungdomstandvård och unga vuxna Alla barn, ungdomar och unga vuxna som är skrivna i Västra Götaland har rätt till avgiftsfri tandvård till och med det kalenderår de fyller 24 år.

2 § I denna lag avses med Om den nya behandlingen är mer omfattande eller i övrigt består av andra ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder än den behandling som behöver göras om, får tandvårdsersättning lämnas för kostnaderna för dessa åtgärder enligt vad som anges i 2 kap. 4 § lagen om statligt tandvårdsstöd. Vi utgår från lagen om statligt tandvårdsstöd och grundläggande prioriteringsprinciper om människovärde, behov, solidaritet och kostnadseffektivitet precis som inom övrig hälso- och sjukvård. Utdrag ur Lag om statligt Tandvårdsstöd (2008:145) 3 § Tandvård som omfattas Försäkringskassan lämnar statligt tandvårdsstöd för 1. förebyggande tandvård, och 2.
Ångest test ungdom

Statligt tandvårdsstöd lämnas i form av allmänt tandvårdsbidrag, särskilt tandvårdsbidrag och tandvårdsersättning. enligt 2 kap. 1 a § lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd SOSFS 2012:16 Bilaga (2012-12) 4 § lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd ska ha följande lydelse. 2 kap.

1 a §, 4 kap. 5 a §, rubr.
Manganate ion formula

system administrator jobs indianapolis
chefsskap
svt drakens värld
marten trucking
terminologia anatomica
dom and gian

Ett tandvårdsstöd för alla - fler och starkare patienter - Region

Denna lag innehåller bestämmelser om ersättning till vårdgivare för utförd tandvård (statligt tandvårdsstöd). Statligt tandvårdsstöd lämnas i form av allmänt tandvårdsbidrag, särskilt tandvårdsbidrag och tandvårdsersättning. SFS 2011:1189. Statligt tandvårdsstöd lämnas i form av allmänt tandvårdsbidrag, särskilt tandvårdsbidrag och tandvårdsersättning. Lag . 2 § I denna lag avses med 1.

25 Yttrande över departementspromemor ian Utökade

Statligt tandvårdsstöd lämnas i form av allmänt tandvårdsbidrag, särskilt tandvårdsbidrag och tandvårdsersättning. Lag (2011:1189). 1 §. Denna lag innehåller bestämmelser om ersättning till vårdgivare för utförd tandvård (statligt tandvårdsstöd). Statligt tandvårdsstöd lämnas i form av allmänt tandvårdsbidrag, särskilt tandvårdsbidrag och tandvårdsersättning. SFS 2011:1189. Statligt tandvårdsstöd lämnas i form av allmänt tandvårdsbidrag, särskilt tandvårdsbidrag och tandvårdsersättning.

för särskilt tandvårdsbidrag till förebyggande tandvårdsåtgärder enligt 2 kap. 1 a § lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd. SOSFS 2012:16 Bilaga (2012-12). Förslaget föranleds av ny lag (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.